(close)
Find hotels near Phan Rang-Tháp Chàm

Phan Rang-Tháp Chàm

The Phan Rang-Tháp Chàm is a city.

Interesting places in Phan Rang-Tháp Chàm:
Thành Phố Phan Rang   Sân bay Thành Sơn
Công Viên 16-4 - TP Phan Rang_Tháp Chàm   Ga Thap cham , Km1408+550
Đô Vinh - Phan Rang - Tháp Chàm    NEN XE MOI - PARK (dang thi cong)
Nhà Máy Toa Xe Tháp Chàm  


Location is derived from the great work of WikiMapia

More information on Wikipedia


Nearest places of interest:

Nhà Máy Toa Xe Tháp Chàm
Đô Vinh - Phan Rang - Tháp Chàm
NEN XE MOI - PARK (dang thi cong)
Thành Phố Phan Rang
  Nai lagoon
HANG RAI
Sân bay Thành Sơn
Tan Son town

WikipediaFlickr CC