(close)
Find hotels near Nhà Máy Đóng Tàu - Xưởng X 51

Nhà Máy Đóng Tàu - Xưởng X 51

The Nhà Máy Đóng Tàu - Xưởng X 51 is a shipyard (en). the Nhà Máy Đóng Tàu - Xưởng X 51 is part of Nha Be district .

Location is derived from the great work of WikiMapia


Nearest places of interest:

Trường Quốc Tế Mỹ - American International Shool (AIS)
Nha Be district
phà Bình Khánh (Nhà Bè - Cần Giờ)
Bến phà Bình Khánh (phía Bình Khánh)
  Ngã 3 Nhà Bè
Phu Dong commune
Bến phà Bình Khánh - phía Nhà Bè
Du an Xay dung Khu dung lao cao cap " Pho Xua" Cua CANADA

WikipediaFlickr CC