(close)
Find hotels near Lê Văn Tám Park

Lê Văn Tám Park

The Lê Văn Tám Park is a park. the Lê Văn Tám Park is part of District 1, Ho Chi Minh City , Da Kao ward .

Interesting places in Lê Văn Tám Park:
Sân trung tâm công viên  


Location is derived from the great work of WikiMapia

More information on Wikipedia


Nearest places of interest:

Trường Lê Thị Hồng Gấm
Children's house of culture
Trung tâm SMEDEC 2 - Tổng cục TC - ĐL - CL
Trường THCS Trần Văn Ơn
  Sân trung tâm công viên
Trung tâm Viễn Thông Quốc Tế Khu vực 2
Truong tieu hoc Tran Quang Khai
Khách sạn Xuân Vinh Hotel

WikipediaFlickr CC